Hệ thống hoàn tiền


Thông Tin Hoàn Trả
Thời gian cập nhật doanh thu Thời gian cập nhật hoàn trả Ví tiền hoàn trả Điều kiện rút tiền
Bắt đầu từ 0h00 GMT+8 đến 23h59 GMT+8 mỗi ngày 19h00-20h00 GMT+8 Trò chơi, Sòng bài trực tuyến, Thể thao Hoàn trả từ khuyến mãi này phải trải qua ít nhất MỘT lần cược trước khi rút ra
Bắt đầu từ 0h00 GMT+8 Thứ Hai đến 23h59 GMT+8 Chủ Nhật 19h00-20h00 GMT+8 thứ Hai hàng tuần Trò chơi