Trang Giải Thưởng


Kiểm tra điểm thưởng

Để kiểm tra điểm thưởng, quý khách thực hiện theo các bước sau:

1. Nhấn chọn <THÊM> trên cùng bên phải trang web
2. Chọn mục <TRANG GIẢI THƯỞNG>, nhấn vào <XEM NGAY>

3. Kiểm tra <Cấp độ hiện tại> và Điểm tới cấp độ tiếp theo
4. Kiểm tra Chi Tiết Điểm tích lũy được trong tháng này và tháng trước
5. Kiểm tra số Điểm có khả năng dùng để quy đổi quà tặng

Tích lũy điểm thưởng và yêu cầu duy trì cho mỗi cấp độ

Điểm nhận được và thời gian yêu cầu duy trì cho mỗi cấp độ

Bảng điểm thưởng
Cấp Độ Doanh thu yêu cầu
(Thể Thao/Xổ Số)
Số Điểm Doanh thu yêu cầu
(Sòng Bài Trực Tuyến/Game Câu Cá)
Số Điểm Doanh thu yêu cầu
(Trò chơi slot)
Số Điểm
Bạc 600,000 1 1,500,000 1 750,000 1
Vàng 1.2 1.2 1.2
Bạch Kim 1.5 1.5 1.5
Kim Cương 2 2 2

Lưu ý: Nếu quý khách không duy trì số điểm cần thiết sau thời gian quy định cho mỗi cấp độ, cấp độ của quý khách sẽ bị hạ xuống một cấp. Trừ khi quý khách duy trì số điểm cần thiết cho mỗi cấp độ, nếu không cấp độ của quý khách sẽ tiếp tục hạ xuống cho đến khi quý khách quay lại cấp độ Bạc.

Làm thế nào để quy đổi điểm thưởng

Để quy đổi điểm thưởng, quý khách thực hiện theo các bước sau:

1. Nhấn chọn <THÊM> trên cùng bên phải trang web
2. Chọn mục <TRANG GIẢI THƯỞNG>, nhấn vào <XEM NGAY>

3. Chọn danh mục quà tặng muốn quy đổi
4. Số điểm cần có để quy đổi, có thể nhấn vào <Chi tiết> để tham khảo thêm thông tin
5. Chọn món quà muốn quy đổi và nhấn <CHO VÀO GIỎ HÀNG>

6. Chọn mục <GIỎ HÀNG CỦA TÔI>
7. Xác nhận thông tin món hàng/ số lượng và nhấn <QUY ĐỔI NGAY>

GIẢI THƯỞNG

Để kiểm tra thông tin điểm thưởng và cấp độ hiện tại, quý khách có thể chọn mục MORE sau đó chọn GIẢI THƯỞNG

Tại trang GIẢI THƯỞNG, quý khách có thể chọn mục TRẠNG THÁI TÀI KHOẢN để kiểm tra thông tin tài khoản

Ở mục ĐIỂM TÍCH LŨY CỦA TÔI, quý khách có thể kiểm tra được thông tin cấp độ hiện tại và số điểm cần tích lũy để tới cấp độ tiếp theo

Ngoài ra Fun88 chia cấp độ thành viên thành hai cấp độ là: THÀNH VIÊN THÔNG THƯỜNG và THÀNH VIÊN ƯU TÚ

Thành viên Thông Thường số 7 có màu đen, thành viên Ưu Tú số 7 hiển thị màu vàng

Điểm Tích Luỹ Tại Slot được chia làm điểm tích lũy được trong tháng này và tháng trước ở mục Slot (Trò chơi)

Tổng điểm hiện có được chia làm điểm tích lũy được trong tháng này và tháng trước ở tất cả các mục

Quý khách có thể chọn mục Chi Tiết Điểm để kiểm tra số điểm được cập nhật

Điểm đã đạt trong tháng là điểm quý khách có được trong tháng
Hạn hôm nay là số điểm sẽ hết hạn ngày hôm nay
Hạn ngày mai là số điểm sẽ hết hạn vào ngày mai

Điểm có khả năng quy đổi là số điểm quý khách có thể dùng đổi quà
Để quy đổi quà tặng, quý khách có thể chọn mục quý khách muốn quy đổI: ĐỘC ĐÁO, CƯỢC MIỄN PHÍ …

Bên dưới hình ảnh quý khách muốn quy đổi quý khách nhấn vào mục CHO VÀO GIỎ HÀNG
Sau đó ở mục GIỎ HÀNG CỦA TÔI (trên cùng bên phải trang Giải Thưởng, quý khách điền số lượng vào mục Số lượng sau đó nhấn QUY ĐỔI NGAY bên dưới .

Tiếp theo sẽ hiện ra bảng Tên Người Nhận Hàng, quý khách điền thông tin đầy đủ và chọn GỬI

Làm thế nào để kiểm tra và quy đổi điểm thưởng tại trang giải thưởng

Để kiểm tra thông tin điểm thưởng và cấp độ hiện tại, quý khách có thể chọn mục THÊM sau đó chọn GIẢI THƯỞNG

Tại trang GIẢI THƯỞNG, quý khách có thể chọn mục TRẠNG THÁI TÀI KHOẢN để kiểm tra thông tin tài khoản

Ở mục ĐIỂM TÍCH LŨY CỦA TÔI, quý khách có thể kiểm tra được thông tin cấp độ hiện tại và số điểm cần tích lũy để tới cấp độ tiếp theo

Ngoài ra Fun88 chia cấp độ thành viên thành hai cấp độ là: THÀNH VIÊN THÔNG THƯỜNG và THÀNH VIÊN ƯU TÚ

Thành viên Thông Thường số 7 có màu đen, thành viên Ưu Tú số 7 hiển thị màu vàng

Điểm Tích Luỹ Tại Slot được chia làm điểm tích lũy được trong tháng này và tháng trước ở mục Slot (Trò chơi)

Tổng điểm hiện có được chia làm điểm tích lũy được trong tháng này và tháng trước ở tất cả các mục

Quý khách có thể chọn mục Chi Tiết Điểm để kiểm tra số điểm được cập nhật

Điểm đã đạt trong tháng là điểm quý khách có được trong tháng

Hạn hôm nay là số điểm sẽ hết hạn ngày hôm nay

Hạn ngày mai là số điểm sẽ hết hạn vào ngày mai

Điểm có khả năng quy đổi là số điểm quý khách có thể dùng đổi quà

Để quy đổi quà tặng, quý khách có thể chọn mục quý khách muốn quy đổI: ĐỘC ĐÁO, CƯỢC MIỄN PHÍ …

Bên dưới hình ảnh quý khách muốn quy đổi quý khách nhấn vào mục CHO VÀO GIỎ HÀNG

Sau đó ở mục GIỎ HÀNG CỦA TÔI (trên cùng bên phải trang Giải Thưởng, quý khách điền số lượng vào mục Số lượng sau đó nhấn QUY ĐỔI NGAY bên dưới

Tiếp theo sẽ hiện ra bảng Tên Người Nhận Hàng, quý khách điền thông tin đầy đủ và chọn GỬI