XỔ SỐ


Làm sao để cược tại xổ số

1. Làm sao để vào được ở trang xố số?

Quý khách chọn mục xổ số nhấn chuột vào sẽ hiện lên SLC , quý khách rê chuột và nhấn chọn SLC cửa số xổ số sẽ hiện lên

2. Làm sao để vào cược ở trang xố số?

Khi trang xổ số mở ra quý khách chọn miền / loại cược / loại số muốn đặt

Quý khách nhập số muốn đặt vào số số, tiếp đến nhập số tiền ít nhất là 1 (1000 ngàn đồng) và ô loại cược muốn đặt, kế tiếp nhấn vào đài quý khách chọn , cuối cùng nhấn vào đặt cược để hoàn thành

3. Làm sao để kiểm tra cược đã đặt ở trang xố số?

Trong trang Xổ Số, phía trên cùng có mục BÁO CÁO, quý khách nhấn vào đó chọn lịch sử cược để kiểm tra.

4. Làm sao để kiểm tra mức thanh toán tại trang xố số?

Quý khách vào trang xổ số và nhấn vào mục TRANG CHỦ sẽ hiện lên các mức thanh toán và mức hoa hồng tương ứng cho từng loại cược và từng miền, trong đó South là miền Nam , Noth là miền Bắc và Middle là miền Trung